de paauwen PenProducten
Westerpaauwenweg 2
9625 TG Overschild
tel 0596 566286
cees@paauwen.nl
de paauwen PenProducten
de paauwen PenProducten
mailadres
menu button
menu button
 sluitknop

Afleiding en misleiding door windturbines

Er verschijnen steeds meer windturbines in het landschap, ook langs wegen. Die kunnen soms afleiden.

Of zelfs misleiden, bijvoorbeeld als een rij van die turbines rechtdoor loopt terwijl de weg daar afbuigt.

Je kunt dan met geleiderails, begroeiing en/of borden het verloop van de weg benadrukken zodat er geen misverstand mogelijk is.

Òf aangeven dat turbines hier om veiligheidsredenen ongewenst zijn.

windturbines en bocht
windturbines misleiden
windturbines met borden

Voor de plaatsing van turbines in de buurt van (snel)wegen bestaan grove richtlijnen. Maar meestal is het een kwestie van door een verkeerspsycholoog laten beoordelen wat de weggebruiker waarneemt en wat zijn reacties zullen zijn.

En dus: of plaatsing verantwoord is, en hoe je eventuele ongewenste effecten kunt verminderen.

windturbines langs snelweg